Cast

Om datatypes om te zetten van het ene type naar het andere type kun je CAST gebruiken. De syntax is dan:

 

CAST(expression AS data_type(length))

 

Waarbij length optioneel is en die hoef je dus niet per se toe te voegen.

 

Zet een datum om naar tekst en toon enkel het jaartal (de eerste vier karakters):

 

SELECT last_name,hire_date, CAST(hire_date AS CHAR(4))

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

clip0111

 

 

Zet een datum van het formaat DATE om naar het formaat DATETIME:

 

SELECT last_name,hire_date, CAST(hire_date AS DATETIME)

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

clip0315

 

 

Zet een VARCHAR om naar een INTEGER:

 

SELECT last_name, CAST(bonus AS INTEGER)

FROM employees

WHERE bonus IS NOT NULL;

 

clip0311