Floor

Met FLOOR rond je af naar beneden op een heel getal.

 

SELECT FLOOR(45.926)

FROM dual;

 

clip0093