Inhoud | Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

- A -

aanhalingstekens

aftrekken

alfanumeriek

alias kolomnaam

alias tabelnaam

ambiguous

american national standards institute

and

ansi

as

ascending

avg

- B -

backslash

between ... and

bigint

- C -

cartesiaans product

cartesisch product

case

cast

ceiling

char

clause

coalesce

concat

conversie

convert

count

cross join

- D -

dagen, maanden of jaren toevoegen

datatypes

date

date_add

date_format

datetime

datum

datum in het Nederlands

datum opmaken

datumfuncties

day

dayname

dbms

decimal

delen

delen door null

delete

desc

descending

describe

distinct

double

download script employees

dual

duplicaatwaarden

- E -

enum

equi join

equijoin

escape

exists

- F -

float

floor

foreign key

full join

full outer join

- G -

gemiddelde

groepsfuncties

groepsfuncties in subqueries

- I -

if then else

ifnull

in

in operator bij subqueries

inloggegevens

inner join

inner query

insert

int

integer

is not null

is null

- J -

join

join on

join using

joins

joker

- K -

keyword

- L -

left join

left outer join

like

limit

localtime

localtimestamp

logische operatoren

lower

- M -

max

mediumint

min

month

monthname

multiple-row subquery

multi-row functions

- N -

natural join

nesten

not

not exists

now()

null

null functies

null in subqueries

numeriek

- O -

offset

ongelijk aan

operatoren

optellen

or

order by

outer join

outer query

- P -

pipeline

pipes as concat

precedentie

primary key

- R -

rdbms

rekenfuncties

rekenkundige operatoren

relational database management systems

replace

right join

right outer join

round

- S -

select

select *

self join

simple join

single-row subquery

smallint

sorteren

sorteren op alias

sorteren op kolomnummer

sorteren op meerdere kolommen

sql

statement

string functions

structured query language

subquery

substr

sum

sysdate

- T -

tekstfuncties

text

timestamp

timestampdiff

tinyint

tinytext

- U -

underscore

unsigned

update

upper

using

- V -

varchar

vergelijkingsoperatoren

vermenigvuldigen

vermenigvuldigen met null

verschil tussen twee datums uitrekenen

volgorde

voorrang

voorwaarde

- W -

where

- Y -

year