Logische Operatoren

Er zijn drie logische operatoren waarmee je voorwaarden kunt stellen aan condities:

AND

OR

NOT