Nesten

Functies kunnen worden genest. Ze worden dan van binnen naar buiten afgehandeld.

 

SELECT last_name,CONCAT('$ ', CAST(salary AS CHAR))

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

clip0113

 

Je ziet geen verschil op je scherm maar salary wordt omgezet van een INTEGER (heel getal) naar tekst (CHAR) met CAST. Daarna wordt er voor de uitkomst een $ geplaatst met behulp van CONCAT.