Replace

Met REPLACE vervang je karakters in een string. In onderstaand voorbeeld worden spaties weggehaald in de achternaam. Dat geldt in dit geval enkel voor De Haan.

 

SELECT REPLACE(last_name, ' ', '')

FROM employees;

 

clip0086