Met AVG haal je het gemiddelde op van een kolom van een aantal rijen. Het kan alleen maar gebruikt worden voor kolommen met een numeriek datatype.

 

SELECT AVG(salary)

FROM employees;

 

clip0156

 

NULL waarden worden niet meegeteld in de berekening.

 

SELECT AVG(commission_pct)

FROM employees;

 

clip0160

 

Als je de NULL waarden wel wil meetellen, bijvoorbeeld als 0, dan kun je met IFNULL de NULL waarden vervangen door 0.

 

SELECT AVG(IFNULL(commission_pct, 0))

FROM employees;

 

clip0161