Groepsfuncties

Er zijn zeven groepsfuncties: MIN, MAX, SUM, AVG, COUNT, STDDEV, VARIANCE. Groepsfuncties worden losgelaten op een set van waarden, waarna ze één waarde als resultaat retourneren (multi-row functions). Groepsfuncties worden vaak in combinatie met GROUP BY (en met HAVING) toegepast. STDDEV (standaarddeviatie) en VARIANCE (variantie) worden hier niet verder behandeld.

 

Groepsfuncties kunnen niet worden gebruikt in de WHERE regel.

 

SELECT last_name
FROM employees

WHERE salary = MAX(salary);

 

clip0164

 

Je kunt meerdere groepsfuncties op de SELECT regel gebruiken.

 

SELECT MIN(salary), MAX(salary), SUM(salary), AVG(salary), COUNT(salary)

FROM employees;

 

clip0165

MIN, MAX en COUNT kun je met elk datatype gebruiken. SUM en AVG kun je enkel met numerieke datatypes gebruiken.

NULL waardes worden genegeerd en niet als 0 geteld.

DISTINCT kan gebruikt worden met alle groepsfuncties.