Case

CASE werkt als een if-then-else constructie. Maar in plaats van if wordt when gebruikt.

 

SELECT last_name,

CASE department_id

 WHEN 90 THEN 'Management'

 WHEN 80 THEN 'Sales'

 WHEN 60 THEN 'It'

 ELSE 'Other department'

END AS department

FROM employees;

 

clip0126

 

 

SELECT last_name AS achternaam, salary AS salaris,

CASE

 WHEN salary > 20000 THEN "Salaris zeer hoog: boven de 20.000."

 WHEN salary > 15000 THEN "Salaris hoog: tussen de 15.000 en 20.000."

 WHEN salary > 10000 THEN "Salaris niet slecht: tussen de 10.000 en 15.000."

 WHEN salary > 5000 THEN "Salaris kan beter: tussen de 5.000 en 10.000."

 ELSE "Salaris niet best: minder dan 5.000."

END AS categorie

FROM employees

ORDER BY last_name;

 

clip0127