Vragen Sectie 5

Vraag 1:

Het datatype INTEGER is een eindige verzameling van gehele getallen. Kan een integer negatief zijn? Is bijvoorbeeld -1 een INTEGER of niet?

a. ja

b. nee

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 2:

Hoort het getal 0 bij de verzameling van gehele getallen? Is 0 een INTEGER?

a. ja

b. nee

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 3: Een UNSIGNED INTEGER kan niet negatief zijn.

a. juist

b. onjuist

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 4: Welke van onderstaande twee statements is juist?

a. een CHAR heeft een vaste lengte

b. een VARCHAR heeft een vaste lengte

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 5: Met DATE() kun je ook uren, minuten en seconden weergeven.

a. ja

b. nee

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 6: Hoe noem je conversie van een datatype die automatisch plaatsvindt?

a. impliciete conversie

b. expliciete conversie

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

Vraag 7: Welke functies kun je gebruiken om datatypes om te zetten van het ene type naar het andere type?

a. CAST of CONVERT

b. CAST of COALESCE

c. CONVERT of COALESCE

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 8: Welke functies kun je gebruiken als je NULL wil vervangen door 0?

a. CAST en COALESCE

b. IFNULL en CAST

c. IFNULL en COALESCE

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 9: Wat hoort er te staan op de plaats van de puntjes?

 

SELECT last_name,

... department_id

 WHEN 90 THEN 'Management'

 WHEN 80 THEN 'Sales'

 WHEN 60 THEN 'It'

 ELSE 'Other department'

END AS department

FROM employees;

 

a. CASE

b. COALESCE

c. IF

d. CAST

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 10: Bekijk onderstaande query. Slechts vier employees hebben een commission_pct. Bij de rest is de inhoud NULL. Wat zal de uitkomst zijn in de kolommen vier en vijf? In kolom vier vermenigvuldig je en in kolom vijf deel je.

 

SELECT last_name, salary, commission_pct, salary * commission_pct, salary / commission_pct 

FROM employees;

 

a. Zowel in de vierde als de vijfde kolom zal de uitkomst NULL zijn voor de werknemers die geen commission_pct hebben.

b. Zowel in de vierde als de vijfde kolom zal de uitkomst 0 zijn voor de werknemers die geen commission_pct hebben.

c. Er komt een foutmelding want in de vijfde kolom deel je door 0 en dat mag niet.

 

hmtoggle_plus1Antwoord