Datatypes

In het algemeen kun je zeggen dat er drie soorten kolomgegevens zijn:

getallen (numeriek)

tekst (alfanumeriek)

datums

 

Datatypes kunnen verschillende namen hebben in verschillende databases maar in principe werkt het overal hetzelfde. Controleer altijd de documentatie voor de details van de datatypen want zelfs bij dezelfde namen kunnen de details verschillend zijn.

 

Een overzicht van alle datatypes vind je hier:

https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp