Date_format

Datumvelden kun je op allerlei mogelijke manieren vormgeven met DATE_FORMAT. Een overzicht van alle mogelijkheden vind je hier:

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_date-format

 

SELECT last_name, hire_date, DATE_FORMAT(hire_date, '%d %M %Y')

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

clip0103

 

 

Als je de uitvoer in het Nederlands wil, dan kun je met een SET de local time name op Nederlands zetten. In dit voorbeeld zie je dan juni in het Nederlands in plaats van June in het Engels. Let op dat er op het eind van de SET een puntkomma staat! Het zijn dus eigenljk twee commando's achter elkaar. Je kunt de SET regel ook los invoeren en dan werkt de instelling zolang je in dezelfde sessie bent. Als je de beheerder zou zijn van de database, dan kun je deze SET vastleggen zodat je altijd de uitvoer in het Nederlands hebt.

 

SET lc_time_names = 'nl_NL';

SELECT last_name, hire_date, DATE_FORMAT(hire_date, '%d %M %Y')

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

clip0109