Datums

DATE

Het datatype DATE wordt gebruikt voor de dag van de maand, de maand en het jaar.

 

SELECT last_name, hire_date

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

clip0110

 

 

DATETIME

Het datatype DATETIME is een combinatie van datum en tijd van het formaat YYYY-MM-DD HH:MI:SS.

 

TIMESTAMP

Het TIMESTAMP datatype is een uitbreiding van het DATETIME type waarbij waarden in milliseconden kunnen worden opgeslagen en weergegeven. De invoer wordt opgeslagen als een 32-bit getal waarbij gestart is met 0 op 1 januari 1970.

 

YEAR

Het datatype YEAR kun je opslaan als YY (twee cijfers)  of als YYYY (vier cijfers).