Descending

Standaard wordt er oplopend gesorteerd. Die volgorde is dan ASCENDING maar dat hoef je dus nooit te gebruiken want standaard wordt er in die volgorde gesorteerd. Je kunt de oplopende volgorde aanpassen naar een aflopende volgorde met gebruik van DESC. DESC is de afkorting van DESCENDING. Er wordt dan dus gesorteerd van hoog naar laag. Vergelijk onderstaande query's met elkaar en let ook op de pijltjes achter last_name in de kop van de tweede kolom van de uitvoer. Bij de linker query staat dat pijltje omhoog (ASCENDING) en bi jde rechter query staat dat pijltje omlaag (DESCENDING).

 

SELECT first_name, last_name

FROM employees

ORDER BY last_name;

SELECT first_name, last_name

FROM employees

ORDER BY last_name DESC;

 

clip0285

 

clip0080

 

 

NULL waarden komen eerst als er oplopend (van laag naar hoog) wordt gesorteerd en laatst als er aflopend (van hoog naar laag) wordt gesorteerd. Vergelijk deze twee query's met elkaar.

 

SELECT first_name, manager_id

FROM employees

ORDER BY manager_id;

SELECT first_name, manager_id

FROM employees

ORDER BY manager_id DESC;

 

clip0286

 

clip0287

 

 

Met datums wordt de volgorde ook omgedraaid.

 

SELECT last_name, hire_date

FROM employees

ORDER BY hire_date;

SELECT last_name, hire_date

FROM employees

ORDER BY hire_date DESC;

 

clip0288

 

clip0289