Vragen Sectie 3

Vraag 1:

Wat is de juiste volgorde in voorrang bij de onderstaande operatoren?

a. NOT, OR, AND

b. NOT, AND, OR

c. AND, NOT, OR

d. AND, OR, NOT

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 2:

Bekijk onderstaande query. Er is één afdeling zonder manager (Contracting). Komt Contracting onderaan (als laatste) of bovenaan (als eerste) bij deze query?

 

SELECT department_name, manager_id

FROM departments

ORDER BY manager_id;

 

a. bovenaan

b. onderaan

c. de query geeft een foutmelding

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 3:

Bekijk onderstaande query. Gaat deze query werken?

 

SELECT last_name, department_id

FROM employees

WHERE department_id = 60 OR department_id = 90 OR department_id = 110;

 

a. ja

b. nee, je mag maar één keer OR gebruiken in de WHERE

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 4:

Kijk naar onderstaande twee query's. Het verschil zit hem in de haakjes. Krijg je hetzelfde resultaat denk je? Komt Hunold met beide query's tevoorschijn.

 

clip0207

 

SELECT employee_id, last_name

FROM employees

WHERE employee_id >= 200 AND last_name LIKE 'F%' OR last_name LIKE 'H%'

ORDER BY achternaam;

 

SELECT employee_id, last_name

FROM employees

WHERE employee_id >= 200 AND (last_name LIKE 'F%' OR last_name LIKE 'H%')

ORDER BY achternaam;

 

a. ja, het resultaat is hetzelfde

b. nee, het resultaat is niet hetzelfde

c. de query geeft een foutmelding

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 5:

Kijk naar onderstaande query. Hoe wordt een datumveld gesorteerd? Is dat van oud naar nieuw of van nieuw naar oud?

 

SELECT last_name, hire_date

FROM employees

WHERE job_id = 'AD_VP';

 

a (van oud naar nieuw)

clip0208

 

b (van nieuw naar oud)

clip0209

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 6:

Kijk naar onderstaande query. Zal deze query werken?

 

SELECT first_name, job_id

FROM employees

ORDER BY last_name;

 

a. ja, dat werkt

b. nee, want je kunt niet sorteren op een veld dat niet op de bovenste regel is genoemd

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 7:

Bekijk onderstaande query. Er is één afdeling zonder manager (Contracting). Komt Contracting onderaan (als laatste) of bovenaan (als eerste) bij deze query?

 

SELECT department_name, manager_id

FROM departments

ORDER BY manager_id DESC;

 

a. bovenaan

b. onderaan

c. de query geeft een foutmelding

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 8:

Bekijk onderstaande query. Wordt er gesorteerd of werkt de query niet?

 

SELECT last_name achternaam, job_id baan, salary salaris

FROM employees

ORDER BY 3 DESC, job_id, achternaam;

 

a. Er wordt gesorteerd op salaris van hoog naar laag, daarna op job_id en tenslotte alfabetisch op achternaam.

b. De query werkt niet. Je mag niet sorteren op verschillende manieren zoals hier is gedaan.

c. De query werkt niet. ORDER BY 3 is een verkeerde sortering.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 9:

ORDER BY ASC is precies hetzelfde als ORDER BY.

 

a. ja, dat is exact hetzelfde

b. nee, met ORDER BY ASC komen de NULLS bovenaan in plaats van onderaan

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 10:

Bekijk onderstaande query. Zal deze query werken op deze manier? Met andere woorden: kun je sorteren door gebruik te maken van een alias?

 

SELECT last_name AS achternaam

FROM employees

ORDER BY achternaam;

 

a. ja

b. nee

 

hmtoggle_plus1Antwoord