Describe

Het kan belangrijk zijn dat je de precieze structuur van een tabel weet. Bijvoorbeeld als je nieuwe rijen wil invoegen in de tabel. Je moet dan weten van welk type data elke kolom is en of een kolom leeg mag worden gelaten of niet. Je kunt de informatie opvragen met het commando DESCRIBE of kortweg DESC. In onderstaand voorbeeld vragen we de structuur op van de tabel departments.

 

DESC departments;

 

clip0005

 

In de kolom Null kun je zien dat het veld department_id niet mag worden leeggelaten als er nieuwe rijen worden toegevoegd. Dat veld dient namelijk als primary key. Dat kun je zien bij Key.