Opdrachten Sectie 1

Query 1: Toon alles van de tabel countries, zonder de kolomnamen te noemen op de bovenste regel van het SELECT statement.

 

clip0036

 

 

Query 2: Toon alle voornamen en achternamen van de tabel employees.

 

clip0037

 

 

Query 3: Toon job_title, het maximum salaris, het minimum salaris en het verschil tussen die twee van de tabel jobs.

 

clip0021

 

 

Query 4: Toon enkel de naam van het land van de bovenste rij van de tabel countries.

 

clip0022

 

 

Query 5: Toon enkel het land United Kingdom van de tabel countries. Je laat maar één rij zien en je slaat twee rijen over vanaf het begin.

 

clip0034

 

 

Query 6: In de tabel employees staan de maandsalarissen. Maak een overzicht met de jaarsalarissen en toon enkel de eerste vijf rijen. Let op de kolomnamen.

 

clip0035

 

 

Query 7: Alle personeelsleden van de tabel employees krijgen 300 dollar opslag. Maak een query voor onderstaande tabel.

 

clip0025

 

 

Query 8: Alle personeelsleden van de tabel employees krijgen 5% opslag. Maak een query voor onderstaande tabel. In de Amerikaanse notatie bij getallen schrijf je een punt waar wij een komma zetten.

 

clip0038

 

 

Query 9: Hoeveel verdient King per dag als we uitgaan van 30 dagen in een maand? Toon van de tabel employees enkel de eerste rij hiervoor zonder een WHERE te gebruiken.

 

clip0039

 

 

Query 10: Maak een overzicht zoals hieronder. Het zijn drie van de vier werknemers van de tabel employees die commissie krijgen over hun salaris. Je toont maar drie rijen. De bedragen zijn niet afgerond.

 

clip0040