Distinct

Stel dat je alle department_id's wil zien van de tabel employees.

 

SELECT department_id

FROM employees;

 

clip0012

 

Je ziet dat er dubbele waarden te zien zijn. Om te voorkomen dat er dubbele waarden worden getoond, kun je DISTINCT gebruiken. DISTINCT komt meteen na SELECT. Merk op dat NULL ook één keer wordt getoond met DISTINCT als er rijen met NULL zijn.

 

SELECT DISTINCT department_id

FROM employees;

 

clip0013