Where

Om een query te maken heb je minstens een SELECT en een FROM nodig. Met WHERE kun je het aantal rijen dat getoond moet worden beperken. De WHERE bevat een bepaalde voorwaarde waaraan voldaan moet worden.

 

Met onderstaande query toon je alle employees.

 

SELECT employee_id, first_name, last_name

FROM employees;

 

clip0043

 

 

Door een WHERE toe te voegen kun je het aantal rijen beperken. Stel dat je alleen gegevens wil tonen van het personeelslid King.

 

SELECT employee_id, first_name, last_name

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

clip0044

 

 

Als je zijn employee_id weet, kan het ook zo:

 

SELECT employee_id, first_name, last_name

FROM employees

WHERE employee_id = 100;

 

Merk op dat je bij zijn achternaam (tekst) wel enkele aanhalingstekens gebruikt en bij zijn employee_id (nummer) niet. Ook bij datums gebruik je enkele aanhalingstekens.

 

De volgende rekenkundige operatoren kun je gebruiken in de WHERE:

 

=

gelijk aan

>

groter dan

>=

groter dan of gelijk aan

<

kleiner dan

<=

kleiner dan of gelijk aan

<>

ongelijk aan

 

Voor <> (ongelijk aan) kun je ook != gebruiken.

 

SELECT employee_id, last_name, department_id

FROM employees

WHERE department_id = 90;

 

clip0045

 

 

Wie verdient er 12000 of meer?

 

SELECT last_name, salary

FROM employees

WHERE salary >= 12000;

 

clip0046

 

 

Wie werkt er allemaal op de afdeling IT_PROG?

 

SELECT last_name, job_id

FROM employees

WHERE job_id = 'IT_PROG';

 

clip0047

 

 

Wie is er in dienst gekomen vanaf 1 januari 1998?

 

SELECT last_name, hire_date

FROM employees

WHERE hire_date >= '1998-01-01';

 

clip0056

 

 

Wie was er al in dienst vóór 1 januari 1998?

 

SELECT last_name, hire_date

FROM employees

WHERE hire_date <= '1998-01-01';

 

clip0057

 

 

Toon alle werknemers behalve de hoogste baas. Dat is de werknemer met als job_title AD_PRES. Dus King mag er niet in het antwoord voor komen.

 

SELECT first_name, last_name, job_id

FROM employees

WHERE job_id <> 'AD_PRES';

 

clip0061