Groepsfuncties

Het is mogelijk groepsfuncties te gebruiken in subquery's, zoals MIN, MAX, SUM en AVG.

 

Wie verdient er minder dan het gemiddelde salaris?

 

Eerst maak je de query voor het gemiddelde salaris met de groepsfunctie AVG.

 

SELECT AVG(salary)

FROM employees;

 

clip0194

 

Dat zet je tussen haakjes en daar zet je een andere query voor.

 

SELECT last_name, salary

FROM employees

WHERE salary <

 (SELECT AVG(salary)

 FROM employees);

 

clip0195