Vragen Sectie 7

Vraag 1: Hoe goed is jouw Nederlands? Wat is het meervoud van query?

 

a. queries

b. query's

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 2: Bekijk de volgende query.

 

SELECT first_name, last_name, hire_date

FROM employees

WHERE hire_date >

    (SELECT hire_date

    FROM employees

    WHERE last_name = 'Vargas');

 

Deze query bestaat uit twee query's. Welk gedeelte is nu de subquery?

a. de bovenste (niet tussen haakjes)

b. de onderste (tussen haakjes)

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 3: Wat is het verschil tussen een subquery en een inner query?

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 4: Geef een andere naam voor main query.

 

a. outer query

b. inner query

c. subquery

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 5: Een inner query staat tussen haakjes.

 

a. ja

b. nee

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 6: IN en NOT IN zijn multiple-row vergelijkingsoperatoren.

 

a. juist

b. onjuist

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

 

Vraag 7: Een subquery kan geen ORDER BY hebben.

 

a. juist

b. onjuist

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

 

Vraag 8: Je kunt meerdere subquery's gebruiken binnen één statement.

 

a. juist

b. onjuist

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

 

Vraag 9: Bekijk deze query.

 

SELECT last_name, YEAR(hire_date)

FROM employees

WHERE YEAR(hire_date) =

 (SELECT YEAR(hire_date)

 FROM employees

 WHERE department_id = 90);

 

Wat zal het resultaat zijn?

a. alle employees van afdeling 90 worden getoond met het jaar van hun hire_date

b. je krijgt een foutmelding

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

 

Vraag 10: Wat is het resultaat van deze query?

 

SELECT last_name

FROM employees

WHERE department_id =

    (SELECT department_id

    FROM employees

    WHERE last_name='Grant');

 

a. je krijgt de naam Grant als enige

b. je krijgt alle namen van de employees die op dezelfde afdeling werken als Grant

c. je krijgt een lege set terug (0 rijen)

d. je krijgt een foutmelding, de query werkt niet

 

hmtoggle_plus1Antwoord