Is Null

Als een waarde NULL is, is de waarde onbeschikbaar, onbekend, niet toegekend of niet van toepassing. Welke werknemer heeft er geen manager?

 

SELECT last_name, manager_id

FROM  employees

WHERE manager_id IS NULL;

 

 

Welke werknemer heeft er geen department_id?

 

SELECT last_name, department_id

FROM  employees

WHERE department_id IS NULL;

 

clip0059