Month

Met MONTH haal je het nummer van de maand op van een datum.

 

SELECT last_name, hire_date, MONTH(hire_date)

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

clip0096

 

 

Als je de naam van de maand wil, dan gebruik je MONTHNAME.

 

SELECT last_name, hire_date, MONTHNAME(hire_date)

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

clip0098