Year

Met YEAR haal je het jaar op van een datum.

 

clip0097

 

SELECT last_name, hire_date, YEAR(hire_date)

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

 

Op deze manier kun je datums van elkaar aftrekken. Bij jaren wordt dan de uitkomst naar beneden afgerond.

 

SELECT last_name, YEAR(hire_date), YEAR(NOW()), YEAR(NOW())-YEAR(hire_date) AS dienstjaren

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

clip0105