Vragen Sectie 6

Vraag 1: Er zitten twintig werknemers in de tabel employees en er zijn twaalf rijen in de tabel jobs. Elke employee heeft een bepaalde job. Hoeveel rijen krijg je terug met de volgende query?

 

SELECT last_name, job_title

FROM jobs CROSS JOIN employees;

 

a. 12

b. 20

c.  240

d. De query geeft een foutmelding.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 2: Zal onderstaande query werken?

 

SELECT e.last_name, j.job_title

FROM employees JOIN jobs ON e.job_id = j.job_id;

 

a. ja

b. nee

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 3: Wat hoort er te staan op de plaats van de puntjes?

 

SELECT first_name, last_name, department_id, department_name

FROM employees JOIN departments ...(department_id);

 

a. NATURAL

b. CROSS

c. ON

d. USING

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 4: Wat hoort er te staan op de plaats van de puntjes?

 

SELECT last_name, job_title

FROM employees JOIN jobs ... employees.job_id = jobs.job_id;

 

a. USING

b. ON

c. USING of ON (beide werken)

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 5: Wat moet er staan op de plaats van de puntjes in onderstaande query?

 

SELECT e.last_name, j.employee_id

FROM employees e ... job_history j USING(employee_id);

 

clip0250

 

a. LEFT JOIN

b. RIGHT JOIN

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 6: Het is mogelijk een tabel met zichzelf te joinen door twee aliassen te gebruiken voor dezelfde tabel. De database denkt dan dat er twee tabellen zijn. Hoe noem je zo'n JOIN?

a. SELF JOIN

b. INNER JOIN

c. CROSS JOIN

d. EQUI JOIN

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 7: Welke join is er gebruikt in onderstaande afbeelding?

 

clip0142a

 

a. left outer join

b. right outer join

c. full outer join

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 8: LEFT OUTER JOIN en RIGHT OUTER JOIN zijn exact hetzelfde als LEFT JOIN en RIGHT JOIN. Het woordje OUTER kun je dus gewoon weglaten.

a. ja

b. nee

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 9: Wat is juist?

a. De FULL OUTER JOIN is geen ANSI standaard maar je kunt hem wel gebruiken in MySQL.

b. De FULL OUTER JOIN is ANSI standaard en kun je gewoon gebruiken in MySQL.

c. De FULL OUTER JOIN is ANSI standaard maar kun je niet gebruiken in MySQL.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 10: Welke join is er gebruikt in onderstaande afbeelding?

 

clip0144a

 

a. left outer join

b. right outer join

c. full outer join

 

hmtoggle_plus1Antwoord