Rekenkundige Operatoren

Met kolommen die getallen bevatten kun je rekenen. SQL kent vier rekenkundige operatoren. Je gebruikt daarbij de volgende symbolen:

+ optellen

- aftrekken

* vermenigvuldigen

/ delen

 

De volgorde waarin je berekeningen moet toepassen is: * / + -

Dus eerst vermenigvuldigen, dan delen, dan optellen en tenslotte aftrekken.

Bij 12 * salary + 100 moet je eerst 12 keer salary nemen en daar 100 bij optellen.

Je kunt haakjes gebruiken om de volgorde te forceren, net zoals je dat bij wiskunde hebt geleerd.

Bij 12 * (salary + 100) moet je vanwege de haakjes eerst bij het salaris 100 optellen en dat met 12 vermenigvuldigen.

 

SELECT last_name, salary, 12 * salary + 100, 12 * (salary + 100)

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

clip0031

 

 

SELECT last_name AS achternaam, salary AS maandsalaris, salary * 12 AS jaarsalaris

FROM employees;

 

clip0014

 

 

Als alle werknemers bijvoorbeeld 10% opslag krijgen, kun je dat als volgt doen.

 

SELECT last_name AS werknemer, salary AS huidige_salaris, salary * 0.1 AS opslag, salary + salary * 0.1 AS nieuwe_salaris

FROM employees;

 

clip0016

 

Rekenkundige operatoren kunnen alleen op getallen worden toegepast op één uitzondering na: ook met datums kun je rekenen. Als je twee datums van elkaar aftrekt, krijg je als resultaat het verschil in dagen. Bovendien kun je bij een datum met behulp van een getal een aantal dagen optellen.