Null

Bij SQL is NULL een belangrijk woord. Als de waarde NULL is, is de inhoud onbeschikbaar, niet bekend of niet van toepassing. NULL is niet hetzelfde als 0 of een spatie, want een 0 is een getal en een spatie is een karakter. Maar soms weet je de inhoud van een kolom niet. We zeggen dan dat de inhoud NULL is.

 

SELECT last_name, job_id, salary, commission_pct

FROM employees;

 

clip0033

 

Als je vermenigvuldigt met NULL is het resultaat ook NULL. Delen door 0 mag niet, maar delen door NULL is wel mogelijk. De inhoud van een deling door NULL is ook NULL.

 

SELECT last_name, job_id, salary, commission_pct, salary * commission_pct, salary / commission_pct

FROM employees;

 

clip0030