Where

Het is mogelijk een WHERE te gebruiken in combinatie met GROUP BY.

 

Stel dat je een overzicht wil maken met de hoogste salarissen per afdeling. Dat kan met de volgende query.

 

SELECT department_id, MAX(salary)

FROM employees

GROUP BY department_id;

 

clip0178

 

In de WHERE kun je voorwaarden stellen. Stel bijvoorbeeld dat het salaris van de hoogste baas niet mee mag tellen voor het overzicht. King werkt op afdeling 90. Van die afdeling zal nu het hoogste salaris worden aangepast.

 

SELECT department_id, MAX(salary)

FROM employees

WHERE last_name != 'King'

GROUP BY department_id;

 

clip0179