Met MIN haal je de kleinste waarde op van een kolom van een aantal rijen. Elk datatype (numeriek, alfanumeriek, datum) kan hiervoor gebruikt worden.

 

SELECT MIN(salary)

FROM employees;

 

clip0151

 

SELECT MIN(last_name)

FROM employees;

 

clip0152

 

SELECT MIN(hire_date)

FROM employees;

 

clip0153