Limit

Met LIMIT kun je bepalen hoeveel rijen er getoond moeten worden.

 

SELECT last_name, salary

FROM employees

LIMIT 5;

 

clip0017

 

De eerste vijf rijen van de ongesorteerde tabel worden getoond. Ze komen in een ongedefinieerde volgorde terug, vaak hoe ze fysiek op de disk zijn opgeslagen. Met de optie OFFSET kun je bepalen hoeveel rijen er moeten worden overgeslagen vanaf het begin van de tabel bij het tonen van het aantal in de LIMIT. LIMIT en OFFSET hebben alleen praktische waarde als de query ook een ORDER BY  heeft.

 

SELECT employee_id, last_name

FROM employees

ORDER BY last_name

LIMIT 3 OFFSET 1;

 

De eerste rij in de tabel (King) wordt overgeslagen en daarna worden er drie rijen getoond. Let op het pijltje in de tweede kolom naast last_name.  Dat geeft aan dat er is gesorteerd van klein naar groot, op alfabetische volgorde dus.

 

clip0028