Vragen Sectie 1

Vraag 1:

De afkorting van SQL staat voor Standard Query Language.

a. juist

b. onjuist

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 2:

Hoe toon je alle rijen van de tabel employees?

a. SELECT all FROM employees

b. SELECT * FROM employees

c. DESC employees

d. DESC * FROM employees

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 3:

Hoe zullen de koppen van de kolommen er uitzien bij de volgende query?

 

SELECT bear_id bears, color AS Color, age "Age"

FROM animals;

 

a. bears, color, Age

b. BEARS, Color, AGE

c. BEARS, color, Age

d. bears, Color, Age

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 4:

Niet alle employees hebben een commission_pct. Bij de werknemers die geen commission_pct hebben, staat er dan NULL in de kolom. Zal onderstaande query werken of niet?

 

SELECT last_name, job_id, salary, commission_pct, salary / commission_pct

FROM employees;

 

a. ja

b. nee, delen door 0 mag niet

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 5:

Hoe toon je de eerste tien rijen van de tabel employees?

a. SELECT * FROM employees LIMIT 10

b. SELECT * FROM employees<10

c. SELECT FROM employees LIMIT 10

d. SELECT 10 FROM employees

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 6:

a. De volgorde van de kolommen in een tabel van een relationele database doet er niet toe.

b. De volgorde van de rijen in een tabel van een relationele database doet er niet toe.

Wat is er waar?

a. zowel a als b zijn juist

b. zowel a als b zijn onjuist

c. a is juist en b is onjuist

d. a is onjuist en b is juist

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 7:

Neem de volgende query:

 

SELECT first_name AS voornaam

FROM employees;

 

In deze query kun je het woordje AS op de bovenste regel gewoon weglaten en dan krijg je exact hetzelfde resultaat.

a. waar

b. onwaar

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 8:

Wat is de basis waarmee data wordt opgeslagen in een database?

a. een kolom

b. een rij

c. een cel

d. een tabel

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 9:

Welk getal komt er uit deze query?

 

SELECT 8 / 4 + 2 * 10;

 

a. 22

b. 40

c. De query werkt niet.

d. Net zo vaak als er rijen zijn in de tabel wordt de uitkomst van de berekening gegeven.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 10:

Een primary key verwijst naar een foreign key in een andere tabel.

a. juist

b. onjuist

 

hmtoggle_plus1Antwoord