Met MAX haal je de hoogste waarde op van een kolom van een aantal rijen. Elk datatype (numeriek, alfanumeriek, datum) kan hiervoor gebruikt worden.

 

SELECT MAX(salary)

FROM employees;

 

clip0154

 

SELECT MAX(last_name)

FROM employees;

 

clip0162

 

SELECT MAX(hire_date)

FROM employees;

 

clip0163