Vragen Sectie 8

Vraag 1: Bekijk onderstaande query en het resultaat.

 

SELECT last_name, commission_pct

FROM employees

WHERE last_name = 'Zlotkey' OR last_name = 'Hartstein';

 

clip0270

Wat zal dan het resultaat zijn van deze query?

 

SELECT ROUND(AVG(commission_pct),2)

FROM employees

WHERE last_name = 'Zlotkey' OR last_name = 'Hartstein';

 

a. 0.10

b. 0.20

c. NULL. Als er in één rij het resultaat NULL is, dan is het gemiddelde van die rijen ook NULL.

d. De query werkt niet, je mag niet delen door NULL.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 2: Welke query zal werken?

 

a.

SELECT department_id AS afdeling, MAX(salary) AS max_salaris

FROM employees

GROUP BY afdeling

WHERE department_id =! 90

HAVING COUNT(*) > 1

ORDER BY max_salaris DESC;

 

b.

SELECT department_id AS afdeling, MAX(salary) AS max_salaris

FROM employees

WHERE department_id =! 90

HAVING COUNT(*) > 1

GROUP BY afdeling

ORDER BY max_salaris DESC;

 

c.

SELECT department_id AS afdeling, MAX(salary) AS max_salaris

FROM employees

GROUP BY afdeling

HAVING COUNT(*) > 1

WHERE department_id =! 90

ORDER BY max_salaris DESC;

 

d.

Ze werken geen van alle.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 3: Wat moet er staan op de laatste regel bij de drie puntjes om te sorteren?

 

SELECT department_id AS afdeling, MAX(salary) AS maximum_salaris

FROM employees

GROUP BY department_id

ORDER BY ...;

 

a. MAX(salary)

b. maximum_salaris

c. 2

d. Alle drie genoemde mogelijkheden die hierboven genoemd zijn, zullen exact hetzelfde resultaat opleveren.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 4: Het is mogelijk een WHERE te gebruiken in combinatie met GROUP BY.

a. waar

b. niet waar

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 5: Noem vijf groepsfuncties.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 6: Hoeveel rijen worden er geretourneerd met onderstaande query.

 

SELECT SUM(*)

FROM employees;

 

a. Eén.

b. Net zoveel als er employees zijn.

c. Het aantal employees min de employee die geen department_id heeft.

d. De query werkt niet.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

 

Vraag 7: Wat wordt er geretourneerd met onderstaande query?

 

SELECT MIN(last_name)

FROM employees;

 

a. Alle achternamen die met de letter 'A' beginnen.

b. Alle achternamen die met de letter 'Z' beginnen.

c. Eén achternaam, namelijk de achternaam die helemaal bovenaan komt als je sorteert op alfabet.

d. Eén achternaam, namelijk de achternaam die helemaal onderaan komt als je sorteert op alfabet.

e. De query werkt niet. Je kunt MIN niet gebruiken voor alfanumerieke velden.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 8: Gaat onderstaande query werken?

 

SELECT MIN(salary), MAX(salary), AVG(salary), COUNT(salary), SUM(salary)

FROM employees;

 

a. Ja, je mag meerdere groepsfuncties op de SELECT regel gebruiken.

b. Nee, je mag niet meer dan één groepsfunctie op de SELECT regel gebruiken.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

 

Vraag 9: Mag je een ALIAS gebruiken in de GROUP BY. Werkt bijvoorbeeld een query zoals onderstaand?

 

SELECT department_id AS afdeling, COUNT(department_id)

FROM employees

GROUP BY afdeling

 

a. ja

b. nee

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

 

Vraag 10:  Wat toon je met deze query?

 

SELECT last_name, hire_date

FROM employees

WHERE hire_date =

 (SELECT MAX(hire_date)

 FROM employees);

 

a. De last_name en de hire_date van de werknemer die het eerst in dienst is gekomen.

b. De last_name en de hire_date van de werknemer die het laatst in dienst is gekomen.

c. Alle achternamen van de werknemers met de datum waarop ze in dienst zijn gekomen.

d. De query werkt niet, want je kunt MIN en MAX niet gebruiken met datatypes.

 

hmtoggle_plus1Antwoord