Vragen Sectie 2

Vraag 1:

Hoe kun je dubbele waarden voorkomen als je alle job_id's wil tonen van de tabel employees?

a. SELECT DESC job_id FROM employees

b. SELECT LIMIT job_id FROM employees

c. SELECT CONCAT job_id FROM employees

d. SELECT DISTINCT job_id FROM employees

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 2:

Wat zal deze query tonen?

 

SELECT employee_id, CONCAT(first_name last_name), email

FROM employees;

 

a. Het employee_id, de voornaam en achternaam in hoofdletters en het e-mailadres.

b. Het employee_id, de voornaam en achternaam aan elkaar en het e-mailadres.

c. Het employee_id, de voornaam en achternaam met een spatie ertussen en het e-mailadres.

d. De query werkt niet. Je krijgt een foutmelding.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 3:

 

SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS Volledige Naam

FROM employees;

 

Wat wordt er getoond in de kolomnaam van de uitvoer?

a. volledige naam

b. Volledige Naam

c. VOLLEDIGE NAAM

d. De query werkt niet. Je krijgt een foutmelding.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 4:

Je wil graag alle salarissen tonen tussen 10000 en 24000. Wat zou je gebruiken?

a. LIKE

b. IS NULL

c. BETWEEN ... AND

d. IN

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 5:

Je wil graag alle rijen tonen die aan een bepaald patroon voldoen. Wat zou je gebruiken?

a. IN

b. SIMILAR

c. LIKE

d. ALMOST

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 6:

Met welke WHERE wordt het getal 10 niet gekozen?

a. WHERE hours <> 10

b. WHERE hours <= 10

c. WHERE hours BETWEEN 10 AND 20

d. WHERE hours IN(8, 9, 10)

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 7:

Als je BETWEEN ... AND gebruikt, maakt het niet uit in welke volgorde je de waarden invoert. Zo zal bijvoorbeeld BETWEEN 8 AND 10 hetzelfde resultaat opleveren als BETWEEN 10 AND 8.

a. waar

b. niet waar

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 8:

Welke twee symbolen kun je gebruiken als joker als je zoekt naar patronen met LIKE?

a. & (ampersand) en % (procent)

b. % (procent) en _ (underscore)

c. $ (dollar) en # (hashtag)

d. @ (apenstaart) en & (ampersand)

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 9:

Bij deze query vraag je de achternaam op en het commission_pct van de personeelsleden die een commission_pct hebben. Daarna deel je het salaris door commission_pct. Wat is het resultaat van deze query? Met andere woorden: mag je delen door NULL?

 

SELECT last_name, salary, commission_pct, salary / commission_pct

FROM employees

WHERE commission_pct IS NOT NULL;

 

a. ja, delen door NULL is toegestaan

b. nee, delen door NULL is niet toegestaan

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 10:

DESCRIBE employees;  levert exact hetzelfde resultaat op als DESC employees;.

a. waar

b. niet waar

 

hmtoggle_plus1Antwoord